אז ישנו הבדל לא קטן בין בית אבות ודיור מוגן, הבולט הוא שדיור מוגן הוא פתרון של דיור לגיל השלישי, ...