שלושה וחצי שבועות של שכרון חושים בארץ הקודש. שלושה שבועות, אומרים יודעי דבר, הוא פרק זמן שבו מלקטים רק את ...