''ההבחנה המלאכותית בין תהליך הכשרה של בנים לזה של בנות, עשוי לחדד את ההבחנה בין ספורט נשים לספורט גברים''. בטור ...