בעולם דווח שחתול שחור חלף בין אשת הנשיא לבתו הבכורה וכי האחרונה ממלאת את מקומה והופכת לדמות המשפיעה ביותר בבית ...