יש מקומות שכשאני נוסעת אליהם, אני משתדלת לקרוא רק ספרים שעלילתם מתרחשת בהם. תוך כדי הקריאה אני מפליגה בדימיונות אל ...