בבריטניה טרם התאוששו מהתביעה המפתיעה של הנסיך הארי בשמה של מייגן והנה שוב הילד המגודל והמפונק מבשר שהוא עומד לתבוע ...