עכשיו שהם כבר לא הוד מעלתם ורוב האנגלים מתעבים אותם, נשאלת שאלת המיליון ליש"ט: כמה יוכלו הנסיך הארי ומייגן מרקל ...