אחרי שהקשר בין המלכה להארי עלה על שרטון, השניים השלימו והוד מעלתה בירכה את הנכד שלה שחזר לאנגליה, במסגרת ההתחייבויות ...