"הבת האובדת" אינו קינה על היעלמותו של הקיבוץ, והוא גם לא כתב אשמה על הלינה המשותפת. זהו רומן ריאליסטי עם ...

4 סופרים ישראלים כותבים על הישראליות והמציאות הישראלית מכיוונים שונים. נצור של כוריאל הוא רומן מתח העוסק במוסד ובמאבק על ...

עולם ההתפתחות האישית תמיד משך אותי. תמיד חיפשתי דרכים להעשיר את חיי הרוח שלי ולהתפתח. לשנות איפה שאני לא מרוצה. ...