סיפורו של ויילי האיש שהתפרסם כחושף הקנוניה הבינלאומית שזעזעה את עמק הסיליקון. ספר חשוב, מבריק ושנון, מרתק ומטריד. תמרור אזהרה ...

הרשת מלאה הצעות כל כך טובות שקשה להאמין שהן אמיתיות ולרוב, כשמשהו נראה טוב מכדי שיהיה אמיתי, זה בגלל שהוא ...