זו כתיבה שבאה, יותר מכאב. כאב האצור, עמוק עמוק, בלב. אבל עוד מעט, כבר החג הבא.  ועד אז מי ...