האמת חייבת להאמר!!! מי החל עם המיכרזים התפורים? מי החל עם האפליות? מי לא נותן לשד העדתי לרדת מסדר היום? ...