ליאת ישי על הטריטוריה של הדמיון – העיצוב משמש ככלי תקשורת משפיע, בין האדם לדמיונם של אחרים ובכך יוצר מרחב ...