האם הורים אוהבים את ילדיהם "במידה שווה"? הורים רבים מתחבטים בשאלות אלה, כאשר ישנם שטוענים שהם אוהבים את ילדיהם "בדיוק ...