לזהות הזדמנויות ולייצר הזדמנויות זה אורח חיי. אני כל הזמן סורק את הסביבה כמו טיל מונחה מטרה ומזהה את ההזדמנויות ...