בספרה החדש, המחברת אורנה דונת מנפצת באומץ רב את הפרה הקדושה ביותר בחברה הישראלית - מוסד האימהות. במסגרת המחקר החתרני ...