לשם הספר יש משמעות רבה בכל מה שהתרחש מהתחלת הספר ועד לסיומו. "אלת הצדק הייתה מרהיבה… כיסוי העיניים היה ירוק ...