האישה רוצה להתגרש  הרבה פעמים מתקשרים אלי גברים ומספרים לי שיש להם בעיה. האישה שלהם רוצה להתגרש לפתע והם ממש ...