אני מספרת לילדים שהספר שלי הולך להתפרסם במאי. שהפעם, בשבוע הספר, אני בצד שחותם. סיון אומר: "אני רוצה לצייר פרצוף ...