העולם הגאה כבר לא מסתתר מתחת לחומשים, והגיע זמננו גם להגיב לרבנים. ...