כיצד ניתן ליצור את השינוי המיוחל ולהגיע לידי משמעות, סיפוק והגשמה, בעולם העבודה במציאות מורכבת ורבת ושינויים? בספר "לשם שינוי" ...