אמת או מיתוס? כל ההנחות לגבי טיפולי שיניים בהריון – מה נכון, מה נחשב לעצת סבתא, ומתי האמת היא דווקא ...