כשהיינו ילדים יישור השיניים היה הסיוט הגדול שלנו ואף ילד לא רצה ללכת עם גשרים, קוביות או פלטות לבית הספר. ...

הגישושים הראשונים שלי בעולם יישור השיניים לילדים ...