בעקבות העברת מעונות היום לאחריות משרד החינוך - מה יש לעשות עכשיו על מנת שהתוכנית תצליח ולא תהיה רק מס ...