אנחנו נוהגים לחשוב שיישור שיניים הוא טיפול שנועד רק לילדים ולמתבגרים, משום שהשיניים שלהם עקומות מדי ולכן טבעי שרק אז ...