פגיעה מינית היא טראומה אישית. חוויה של לבד. חוויה של אבדן שליטה. מרכזי הסיוע מלווים את הנפגעות ברמה היומיומית, מעניקים ...