שבע כלות לשבעה אחים/ד"ר יואל שלום פרץ כותרת משנית: סיפורי עם בדווים. עריכה: ד"ר יואל שלום פרץ. עריכה לשונית: ד"ר ...