הגיעה העת למנהיגות אחרת, "מנהיגות חדשה". עידן "המנהיג הכל יכול" תם. אנו זקוקים למנהיגות, המעצימה את התושבים, המתרכזת בצרכיהם וחוברת ...

למרות שהחוק אוסר על כך, בישראל עדיין מתקיימות מאות חתונות של קטינות מדי שנה, מהן בודדות מתקיימות בהיתר. מה אפשר ...

הבחירה האומללה ב-4 נשים בלבד מבין 14 מדליקי משואה, כמו גם הניסיון להציג את הרשימה ככזו המביאה בשורה, מחייבת התבוננות ...