אלימות במשפחה זו מילת מטריה גדולה, המקפלת בתוכה את הגדרת האלימות, וסוגי האלימות והשפעתם על החיים. התופעה היא אוניברסלית, וקיימת ...