הכותרת שבבלוג משקפת את אחת ההרצאות שלי הרצאה שבה אני מראה עד כמה כולנו קרובים להיות מתוייגים כעבריינים. זה כל ...