התגובה של ח"כ אורן חזן ושל השר אריה דרעי בעניין חתונתם של צחי הלוי עם בח"ל לוסי אלהריש שכאמור אינה ...

מעשה בילד אחד קטן, בילד לא יהודי קטן, בילד לא יהודי קטן ויתום, שניסה לבוא לישראל לחיות עם סבתו. ובינתיים ...

המשך לתמונות המרנינות שמופצות בכל העולם של חיילים מול אזרחים פלסטינים – יש תמונות מדהימות לא פחות של שוטרים על ...

אם בארה"ב הקפיטליזים חבר לאלוהים בגלל הפחד/ שינאת הקומוניזים. הרי אצלנו ממש באותו הזמן חברו הסוציאליסטים לאלוהים בגלל הפחד / ...