אחד הדברים הלא פשוטים איתם צריך להתמודד לאחר הלידה הינו העניין של הסרת המשקל העודף לאחר שהגוף מאבד מהפרופורציות הנורמליות ...