התערוכה החדשה במרכז התרבות תאו, בודקת את השתנותה של האהבה, בעולם של תרבות צרכנית ושל מערכות יחסים קרובות, עם השתנותן ...

מתחם כיתן הישן כבר לא מציג סדינים ומגבות. את מקומם תפסו צילומים, הרבה צילומים, שיוצרים את שלל התערוכות המרכיבות את ...