.טיט הוא ספר קשה עד מאוד, לא הצלחתי להימנע מההשוואה בין מציאות הספר למציאות של ימינו, והיכולת הזאת לעשות איזו ...

יש הקוראים לו "שמיכי", יש הקוראים לו "חפץ מעבר" ויש הקוראים לו "שמואל"... ...