מטרת המשפט היא להוציא את האמת לאור אלא שעורכי דין (כמו בלום ודומיו) מפגינים בלי בושה אינטרס אחר בבואם לבית ...