הערכות (קצת) מוקדמת לחזרה לביה"ס, טיפים והמלצות ...