חתונה ממבט ראשון: צוקית ודודו, דקלה ואלון: מהי מידת התאמה זוגית ביניהם? האם אפשר היה לגשר על הפערים ביניהם? וגם ...