האחת סיימה את שלב גידול הילדים והתפנתה לאהבתה לוינטאז' ואסתטיקה, השניה בנתה עצמה בתחום הצורפות במהלך שני עשורים, השלישית, עזבה ...