בחירה   +   בחירה  + בחירה  + בחירה   +   בחירה  + בחירה    =  עכשיו  ברגע זה ,כן ממש עכשיו בו אתם ...