"אפשר לאהוב את ביבי ואפשר גם לשנוא אותו, אבל הוא המשווק הכי טוב מבין כל הפוליטיקאים בישראל והפוליטיקאי הכי טוב ...