אלו התוים האחרונים מפרי עטו. על מהגרים, געגועים לתרבות בוגדנית, שירה, תרגום... (מוקדש לתמי, ביתו של ורנר) ...