ספר זה מתאר את הנקודות החשובות בחייו ואת תכונותיו החשובות, של האיש שהקדים את זמנו, של האיש שהחזון שלו הוביל ...

מצליחנים מעוררים סקרנות ועניין. אולי מפני שאנו רואים בהם מקור להשראה, מקור לחיקוי או אולי רוצים לחוש קצת מזוהר הכוכבים ...