'מאחורי כל זה’ מתאר את סיפורם של שני גברים, גיורא ועמיחי הצועדים בשביל ישראל ביחד ולחוד. ...