הפקרת ילדים בידיים לא מיומנות היא פשע של ממשלת ישראל, לא פחות! עינת גוטמן מזדהה עם מאבקם הצודק של עובדי ...