עמית דרבקין פוסעת בין שבילי התנ"ך. בנתיבי מסעה היא מתכתבת עם ספר התנ"ך ועם הפרשנות היהודית לדורותיה ...