כנסיית ההשתנות צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...