האם כאשר גוף תומך תרבות כמפעל הפיס, מסתייג מפרס שניתן במסגרת שיפוט אמנותי תקין, לסרט על דמותה של עו״ד צמל, ...

עד כמה אפשר לרדת על הברכיים ולומר בסלחנות, ״נו שויין, העיקר שיש סרט, וזה ההישג. בואו נמחא כפיים ונעודד ליצור ...