"היתה לי ילדות מאושרת, באמת, הבעיה היחידה היתה אימוני הירי." (עמ' 35). ...