הנשים הן 50% מהאוכלוסיה PERSONA צעד בדרך לשיווין מגדרי ...

עם מינויה של רוגוזינסקי, הנהלת חברת החשמל מונה חמש נשים, כחלק מהמדיניות אותה מוביל דירקטוריון החברה המונה שמונה נשים מתוך ...

בדירקטוריון חברת החשמל יש 8 נשים מתוך 17 איש ואישה – אני מקווה שמציאות זו תחלחל למחוזות נוספים ולא בעוד ...