אלעד עדן מעדכן בכתבה מעניינת כי גודלן הממוצע של דירות מיקרו סטודיו קטן בשנה האחרונה ב-10%, במקביל בערים הגדולות – ...